Autor Wątek: Lowest cost way to eliminate green hair, bubble & turf  (Przeczytany 16294 razy)

Offline SantaMonicaHelp

 • Neon
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Płeć: Kobieta
Odp: Lowest cost way to eliminate green hair, bubble & turf
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 13, 2014, 02:29:08 am »
Fosforan wypływać Rocks

Wiele osób , kiedy się ich oczyszczające bieg po raz pierwszy , się martwić , gdy więcej ( nie mniej ) zaczyna rosnąć glony na ich skał . Wydaje się bardzo dziwne , zwłaszcza, gdy azotanów i fosforanów poszły niższe niż wcześniej. Co się dzieje jest to, że fosforan wychodzi skał . Pamiętaj , fosforan jest niewidoczny , dzięki czemu można zobaczyć tylko skutki to, i to zawsze " wypływa " z wyższych stężeniach niższych stężeniach ( jak ciepło robi ) .

Przykład : Jeśli w pokoju jest ciepło i można umieścić obiekt na zimnej podłodze, ciepło z powietrza w pomieszczeniu będzie " płynąć " do obiektu , aż obiekt ipowietrza jest taka sama temperatura . Przykład 2 : Jeśli wstawisz gorący obiekt na podłodze , ciepło będzie " płynąć " z obiektu i przejść do powietrza w pokoju , ponownie , aż dopowietrza iobiektu są takie same temperatury . Załóżmy teraz, że po otwarciu okna ( w zimie ) . Ciepłe powietrze w pokoju będzie z okien , a będzie jeszcze zimniej w pokoju. Obiekt na podłodze jest cieplejsza niż powietrze , więc ciepło będzie płynąć z obiektu i do powietrza , a następnie przez okno .

Pomyśl fosforanu jako ciepła i swoimi skał , co obiekt , a okna w płuczce . Jakoskruber fosforan wyciąga się z wodą,stężenie fosforanów w wodzie spada . Teraz, kiedystężenie fosforanów w wodzie jest niższa niż poziom fosforanu w skałach przepływa fosforan ze skały do wody, a następnie z wodą do płuczki . To trwa , aż poziom fosforanów w skałach i znów są na poziomie wody . I pamiętaj, że nie możesz zobaczyć tego niewidzialnego przepływu .

Przepływ ten powodujeciekawe dzieje . Jakfosforan wychodzi skał , to staje się dostępne dla jak tylko dotrzedo powierzchni fosforan skał , gdzie jest światło karmić glonów . Tak , odpowierzchni skał jest szorstka i ma światło , zaczyna coraz bardziej glony nie ( nie mniej ) , jakfosforan wychodzi skał . Tozdumiewające , co zobaczyć po raz pierwszy , bo jeśli nie wiesz, co się dzieje, to prawdopodobnie myślisz , żeglony w płuczce przecieka i przymocowanie do skały . Oto znaki fosforanu wychodzi skał :

1 . Skały są starsi , i powoli rozwinął problemy z glonami w ubiegłym roku .

2 .Płuczka jest nowy, być może tylkokilka miesięcy, a ostatnio zaczął się dobrze rozwijać.

3 . Azotan i fosforan pomiarów w wodzie jest niska , na ogółmają najniższy już od dłuższego czasu.

4 . Zielone glony włosy ( nie brązowy ) na skałach wzrosła w niektórych miejscach , zwykle na rogach i występów na górze .

5 .Szkło nie potrzeba czyszczenia tyle .


Od odpieniacze , filtry , itp. skarpetki nie usunięcia azotanów i fosforanów , a waterchanges i makra w Fuge nie usunąć wiele, większość ludzi nigdy nie widziałem skutki dużych ilości fosforanów pochodzących z skałach szybko . Ale rzeczywiście, to nie . Jak długo to kontynuować? Przez 2 miesięcy do roku , w zależności od tego ile fosforanów jest w skałach , jak silne płuczka jest i jak wiele innych filtry usuwające fosforany masz ( GFO , dozowanie węgla , itp.) . Ale pewnego dnia zobaczysz plamy białej skale , które zostały pokryte zielonym włosydzień przed ; jest topewny znak, żeglony tracą podaży fosforanów ze skał i nie może dłużej trzymać . Teraz to tylko kwestia dni przed skały są jasne .

------------------------------------ ENGLISH ----------------------------------

Phosphate Flow out of Rocks

Many people, when they get their scrubber running for the first time, get worried when more (not less) algae starts to grow on their rocks. It seems really strange, especially when nitrate and phosphate have gone lower than before. What is happening is that phosphate is coming out of the rocks. Remember, phosphate is invisible, so you can only see the effects of it, and it always "flows" from higher concentrations to lower concentrations (just like heat does).

Example: If your room is warm, and you put a cold object on the floor, heat from the air in the room will "flow" into the object until the object and the air are the same temperature. Example 2: If you put a hot object on the floor, heat will "flow" out of the object and go into the air in the room, again, until the air and the object are the same temperature. Now suppose you open your windows (in the winter). The warm air in your room will go out the windows, and it will get colder in the room. The object on the floor is now warmer than the air, so heat will flow out of the object and into the air, and then out the window.

Think of phosphate as the heat, and your rocks as the object, and your windows as the scrubber. As the scrubber pulls phosphate out of the water, the phosphate level in the water drops. Now, since the phosphate level in the water is lower than the phosphate level in the rocks, phosphate flows from the rocks into the water, and then from the water into the scrubber. This continues until the phosphate levels in the rocks and water are level again. And remember, you can't see this invisible flow.

This flow causes an interesting thing happens. As the phosphate comes out of the rocks, it then becomes available to feed algae as soon as the phosphate reaches the surface of the rocks where there is light. So, since the surface of the rocks is rough and has light, it starts growing MORE algae there (not less) as the phosphate comes out of the rocks. This is a pretty amazing thing to see for the first time, because if you did not know what was happening you would probably think that the algae in the scrubber was leaking out and attaching to your rocks. Here are the signs of phosphate coming out of the rocks:

1. The rocks are older, and have slowly developed algae problems in the past year.

2. The scrubber is new, maybe only a few months old, and has recently started to grow well.

3. Nitrate and phosphate measurements in the water are low, usually the lowest they have been in a long time.

4. Green hair algae (not brown) on the rocks has increased in certain spots, usually on corners and protrusions at the top.

5. The glass has not needed cleaning as much.


Since skimmers, filter socks, etc don't remove any nitrate and phosphate, and waterchanges and macro's in a fuge don't remove much, most people have never seen the effects of large amounts of phosphate coming out of the rocks quickly. But sure enough, it does. How long does it continue? For 2 months to a year, depending on how much phosphate is in the rocks, how strong your scrubber is, and how many other phosphate-removing filters you have (GFO, carbon dosing, etc). But one day you will see patches of white rock that were covered in green hair the day before; this is a sure sign that the algae are losing their phosphate supply from the rocks and can no longer hold on. Now it's just a matter of days before the rocks are clear.

Offline Michal

 • Moderator
 • MODERATOR GLOBALNY
 • Sum
 • *******
 • Wiadomości: 4769
 • Płeć: Mężczyzna
  • Arowana PL
Odp: Lowest cost way to eliminate green hair, bubble & turf
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 14, 2014, 19:55:02 pm »
Jak by ktos nie widział co to jest to taka inna hydroponika ;) Kiedyś testowałem, jeden z pierwszych modeli, na jarzeniówki.

Kilka filmików jak to działa. Jak ktoś nie ma możliwości na hydroponikę, a chce mieć cos co pomoże to wydaje mi się że jest to ciekawe rozwiązanie szczególnie do trochę mniejszych zbiorników.Pozdrawiam
Michał

580 l.
Bagrichthys Macracanthus, Phalacronotus Bleekeri

Offline SantaMonicaHelp

 • Neon
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Płeć: Kobieta
Odp: Lowest cost way to eliminate green hair, bubble & turf
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 15, 2014, 16:40:55 pm »
Tak hydroponika jest sam pomysł